Gebruikershandleiding Zorginkoop en webapplicatie

U kunt hier de gebruikershandleiding downloaden (pdf formaat).
Afhankelijk van uw browser(instellingen) wordt de handleiding geopend in een apart browser window, of wordt deze gedownload en dient u de handleiding te openen met een pdf-reader.

Download algemene gebruikershandleiding

Tevens is er specifiek voor de Meervoudige Ondehandse Aanbesteding een Quick Reference Card te vinden:

Download Quick Reference card - Meervoudige Onderhandse Aanbesteding