Printen productiesheets inclusief alle kolommen

Vraag:
Hoe print ik de productiesheets zonder dat er een deel wegvalt?

Antwoord:
Bij de printerinstellingen moet gekozen voor landscape in plaats van de optie portrait. Bij voorkeur dient een groter formaat papier te worden gekozen, bijvoorbeeld B3 of A3.
Bij de verschillende internetbrowers kunt u kiezen voor de volgende opties:
- Chrome: Kies voor landscape en zet de margins op 'minimum' of 'none'.
- Firefox: Kies voor landscape en vink de optie 'ignore scaling and shrink to fit page width' aan.
- Safari: Kies voor landscape en zet het papierformaat op A3.
- IE: Kies voor landscape en zet het papierformaat op A3.