Hoe kan ik voor FORZA geautoriseerd worden

Vraag:
Wij zijn als ( mogelijke ) nieuwe zorgaanbieder de net gepubliceerde inkoopdocumenten Forensische Zorg 2014 aan het bestuderen. Hierin komen we steeds de verwijzing naar de webapplicatie FORZA tegen die gebruikt moet worden voor het indienen van een offerte naast de andere inkoopdocumenten.Kunt u ons aangeven hoe wij gebruik kunnen maken van deze web-applicatie en ons deze link toesturen.

Antwoord:
Op de website http://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/actueel/nieuws/offertes-foren... vindt u de procedure. Als bijlage bij de inkoopdocumenten zorginkoop 2014 is een gebruikershandleiding FORZA te vinden die u ondersteunt met het indienen van uw offerte.