PPC's en FORZA

Vraag:
Moeten PPC's ook gebruik maken van FORZA voor het indienen van de offerte

Antwoord:
Nee, voor 2014 hoeven de PPC's daar geen gebruik van te maken.