Wijzigen/aanvragen nieuw wachtwoord

Vraag:
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is aangegeven dat de wachtwoorden voor FORZA niet bekend zullen zijn bij DJI. Wij hebben inmiddels een wachtwoord ingesteld, maar er is geen controlevraag gesteld indien het wachtwoord abusievelijk wordt vergeten. Is er een mogelijkheid om bij verlies van het wachtwoord een nieuw wachtwoord aan te vragen?

Antwoord:
Het aanvragen van een nieuw wachtwoord is op elk gewenst moment mogelijk. Hiervoor geldt dezelfde procedure die u hebt gevolgt bij de eerste keer inloggen.
In de applicatie klikt u links op “inloggen”, vervolgens klikt u op “nieuw wachtwoord aanvragen”. Nadat u uw gebruikersnaam heeft ingevuld en op de knop “nieuw wachtwoord aanvragen” klikt ontvangt u een e-mail waarmee u opnieuw kan inloggen en een nieuw wachtwoord in moet stellen.