Offerte TBS wel of niet in FORZA

Vraag:
Ik had begrepen dat wij als FPC ook in Forza onze offerte moesten aanbieden. Echter in de handleiding zie ik dat dit alleen bedoeld is voor: FORZA en daarmee deze handleiding is alleen bestemd voor: Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ● Instellingen voor verslavingszorg (VZ) ● Instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) ● Instellingen voor beschermd wonen (RIBW) en ambulante begeleiding ● Niet-Justitiële FPC’s Wij zijn een particuliere justitiele FPC. Betekent dit dat wij onze offerte niet via FORZA aanbieden? En waarom krijgen wij in dat geval wel alle mailberichten over het feit dat in FORZA moet worden aangeleverd?

Antwoord
Alleen de 'overige forensische zorg' dient via FORZA geoffreerd te worden. De tbs-capaciteit dient niet via FORZA te worden aangeleverd. Zorgaanbieders die zowel tbs-capaciteit als overige forensische zorg leveren ((FPC's met polikliniek), dienen de overige forensische zorg wél via FORZA in te dienen, maar de offerte voor de tbs-capaciteit (het jaarplan) niet via FORZA (zie hiervoor de P&C handleiding 2014).