Aanbiedingsbrief

Vraag:
Wat wordt precies bedoeld in FORZA met de aanbiedingsbrief? Is dat de tekst van het jaarplan, dus de toelichting op de cijfers? We zagen namelijk dat het jaarplan zelf niet in zijn totaliteit kan worden ge-upload in FORZA, maar alleen de losse onderdelen.

Antwoord:
De aanbiedingsbrief is het begeleidend schrijven dat normaliter bij indiening van de offerte wordt bijgevoegd. De aanbiedingsbrief is een begeleidend schrijven dat sommige instellingen bij de offerte wensen te voegen. Het betreft hier een verwijzing naar de documenten die worden ingediend en niet de toelichting op de offerte.