Inkoop 2018: Knop versturen inschrijving verschijnt niet

De knop 'versturen inschrijving' komt pas in beeld als u de gegevens van uw autorisatie heeft geactualiseerd. Klik op 'actualiseren gegevens' en bevestig (door het zetten van de vink) dat uw organisatiegegevens zijn gecontroleerd.  Vul zo nodig uw organisatiegegevens aan.