Frequently Asked Questions

De knop 'versturen inschrijving' komt pas in beeld als u de gegevens van uw autorisatie heeft geactualiseerd. Klik op 'actualiseren gegevens' en bevestig (door het zetten van de vink) dat uw organisatiegegevens zijn gecontroleerd.  Vul zo nodig uw organisatiegegevens aan.

Kies de optie "Bewerken" en controleer of de Sheets gereed zijn gevinkt.

Vraag:
Hoe print ik de productiesheets zonder dat er een deel wegvalt?

Antwoord:
Bij de printerinstellingen moet gekozen voor landscape in plaats van de optie portrait. Bij voorkeur dient een groter formaat papier te worden gekozen, bijvoorbeeld B3 of A3.
Bij de verschillende internetbrowers kunt u kiezen voor de volgende opties:
- Chrome: Kies voor landscape en zet de margins op 'minimum' of 'none'.
- Firefox: Kies voor landscape en vink de optie 'ignore scaling and shrink to fit page width' aan.
- Safari: Kies voor landscape en zet het papierformaat op A3.
- IE: Kies voor landscape en zet het papierformaat op A3.

Vraag:
Ik heb geprobeerd om mijn wachtwoord te wijzigen maar dat lukt niet. Ik heb een gebruikersnaam gekregen, ik neem aan dat hier ook een wachtwoord bij hoort. Wat is dit wachtwoord? Ik heb namelijk geprobeerd om rechtstreeks naar “wachtwoord wijzigen” te gaan en dan een nieuw wachtwoord ingegeven, maar dat werkt niet.

Antwoord:
Op 27 september 2013 heeft u een uitnodiging ontvangen met daarin een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam is gekoppeld aan het emailadres van de betreffende naam. U ontvangt geen wachtwoord, aangezien u met uw gebruikersnaam op FORZA de mogelijkheid heeft om uw wachtwoord te wijzigen onder de knop: wachtwoord wijzigen. U vult uw toegezonden gebruikersnaam of emailadres in en klikt op verzenden. Direct ontvangt u een email met daarin een link naar FORZA. Deze link zorgt ervoor dat u 1 keer kunt inloggen en na te zijn ingelogd direct een scherm ziet waar het wachtwoord vernieuwd kan worden. Mocht u onverhoopt geen gebruikersnaam hebben ontvangen, stuur dan een email aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Vraag:
Wij zijn als ( mogelijke ) nieuwe zorgaanbieder de net gepubliceerde inkoopdocumenten Forensische Zorg 2014 aan het bestuderen. Hierin komen we steeds de verwijzing naar de webapplicatie FORZA tegen die gebruikt moet worden voor het indienen van een offerte naast de andere inkoopdocumenten.Kunt u ons aangeven hoe wij gebruik kunnen maken van deze web-applicatie en ons deze link toesturen.

Antwoord:
Op de website http://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/actueel/nieuws/offertes-foren... vindt u de procedure. Als bijlage bij de inkoopdocumenten zorginkoop 2014 is een gebruikershandleiding FORZA te vinden die u ondersteunt met het indienen van uw offerte.

Vraag:
We hebben de web applicatie geopend en zijn opzoek naar hoe we de offerte sheets moeten downloaden.
Klopt het dat we via de web applicatie niet in de offerte sheets kunnen.
Moeten we deze Excel sheets zelf uploaden? Of is er een link naar de sheets.

Antwoord:
In de handleiding van FORZA is vanaf hoofdstuk 4 beschreven hoe u de in te vullen sheets kan selecteren, openen en invullen.
De handleiding is te vinden onder:
Beweeg uw muis naar "handleiding/info", klik hier niet op!
Daarna verschijnt onderaan "gebruikershandleiding", klik hierop.
Vanaf hier kunt u de handleiding openen.

Vraag:
Moeten PPC's ook gebruik maken van FORZA voor het indienen van de offerte

Antwoord:
Nee, voor 2014 hoeven de PPC's daar geen gebruik van te maken.

Vraag:
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is aangegeven dat de wachtwoorden voor FORZA niet bekend zullen zijn bij DJI. Wij hebben inmiddels een wachtwoord ingesteld, maar er is geen controlevraag gesteld indien het wachtwoord abusievelijk wordt vergeten. Is er een mogelijkheid om bij verlies van het wachtwoord een nieuw wachtwoord aan te vragen?

Antwoord:
Het aanvragen van een nieuw wachtwoord is op elk gewenst moment mogelijk. Hiervoor geldt dezelfde procedure die u hebt gevolgt bij de eerste keer inloggen.
In de applicatie klikt u links op “inloggen”, vervolgens klikt u op “nieuw wachtwoord aanvragen”. Nadat u uw gebruikersnaam heeft ingevuld en op de knop “nieuw wachtwoord aanvragen” klikt ontvangt u een e-mail waarmee u opnieuw kan inloggen en een nieuw wachtwoord in moet stellen.

Vraag:
Hoe moeten niet-justitiele FPC’s omgaan met FORZA

Antwoord
Alleen de 'overige forensische zorg' dient via FORZA geoffreerd te worden. De tbs-capaciteit dient niet via FORZA te worden aangeleverd. Zorgaanbieders die zowel tbs-capaciteit als overige forensische zorg leveren ((FPC's met polikliniek), dienen de overige forensische zorg wél via FORZA in te dienen, maar de offerte voor de tbs-capaciteit (het jaarplan) niet via FORZA (zie hiervoor de P&C handleiding 2014).

Vraag:
Ik had begrepen dat wij als FPC ook in Forza onze offerte moesten aanbieden. Echter in de handleiding zie ik dat dit alleen bedoeld is voor: FORZA en daarmee deze handleiding is alleen bestemd voor: Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ● Instellingen voor verslavingszorg (VZ) ● Instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) ● Instellingen voor beschermd wonen (RIBW) en ambulante begeleiding ● Niet-Justitiële FPC’s Wij zijn een particuliere justitiele FPC. Betekent dit dat wij onze offerte niet via FORZA aanbieden? En waarom krijgen wij in dat geval wel alle mailberichten over het feit dat in FORZA moet worden aangeleverd?

Antwoord
Alleen de 'overige forensische zorg' dient via FORZA geoffreerd te worden. De tbs-capaciteit dient niet via FORZA te worden aangeleverd. Zorgaanbieders die zowel tbs-capaciteit als overige forensische zorg leveren ((FPC's met polikliniek), dienen de overige forensische zorg wél via FORZA in te dienen, maar de offerte voor de tbs-capaciteit (het jaarplan) niet via FORZA (zie hiervoor de P&C handleiding 2014).

Vraag:
We zouden graag inhoudelijke tekst toe willen voegen aan de offertestukken, dus los van de inhoudelijke/financiële onderbouwing. Op welke manier kan dit gedaan worden?

Antwoord:
Het is mogelijk om naast de verplichte offertestukken, ook PDF, Word of Excelbestanden (zoals brieven, etc.) te uploaden in FORZA.

Vraag:
Ik heb de webapplicatie bekeken en heb wat geëxperimenteerd met de knoppen. Bij de Sheet: inkoop offerteaanvraag 2014 heb ik bij “gereed” ja ingevuld, als proef. Nu blijkt dat ik niet in het document kom om de werkelijk productieopgave te doen! Verzoek: wilt u de offertaanvraag weer vrijgeven?

Antwoord:
Zolang de knop "versturen offerte" niet is gestuurd, kunt u ook als u de vink "gereed" heeft aangeklikt, de productiesheets opnieuw openen door de vink gereed weer uit te klikken. Vervolgens kunt u de productiesheets opnieuw bewerken. Zie ook: gebruikershandleiding FORZA, pagina 10, hoofdstuk 4.1.

Vraag:
Wat wordt precies bedoeld in FORZA met de aanbiedingsbrief? Is dat de tekst van het jaarplan, dus de toelichting op de cijfers? We zagen namelijk dat het jaarplan zelf niet in zijn totaliteit kan worden ge-upload in FORZA, maar alleen de losse onderdelen.

Antwoord:
De aanbiedingsbrief is het begeleidend schrijven dat normaliter bij indiening van de offerte wordt bijgevoegd. De aanbiedingsbrief is een begeleidend schrijven dat sommige instellingen bij de offerte wensen te voegen. Het betreft hier een verwijzing naar de documenten die worden ingediend en niet de toelichting op de offerte.